خرید اینترنتی فایل(نقش والدین در انتقال ارزش­های اسلامی به فرزندان)

خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که با پیمان زن و مرد آغاز می شود و با تولد فرزندان، توسعه و استحکام می یابد. بشر از آغاز، زندگی خانوادگی را به عنوان بهترین نوع زندگی برگزیده زیرا در خانواده است که والدین با بهره گیری از روش های صحیح و اطمینان بخش و والدین,انتقال ارزش­های اسلامی , فرزندان,ارزشهای اسلامی,تربیت دینی,خانواده|40061245|vlj34011554|وی اِل
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : نقش والدین در انتقال ارزش­های اسلامی به فرزندان

خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که با پیمان زن و مرد آغاز می شود و با تولد فرزندان، توسعه و استحکام می یابد. بشر از آغاز، زندگی خانوادگی را به عنوان بهترین نوع زندگی برگزیده زیرا در خانواده است که والدین با بهره گیری از روش های صحیح و اطمینان بخش و با رعایت حقوقی که دین مبین اسلام فرموده، فرزندان خود را در تربیت یاری نموده تا فرزندانی شایسته و با ایمان به جامعه تحویل داده و آن ها را به سر منزل مقصود رسانند. در این تحقیق با استناد به آیات و سیره معصومان به برخی از حقوق فرزندان در والدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته که از مجموع مباحث حاضر چنین نتیجه ای به دست آمد که والدین در انتقال ارزش های دینی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی به فرزندان نقش مهمی دارند. والدین با بهره گیری از این روش ها می توانند فرزندان خود را از انواع مفاسد اخلاقی، اجتماعی و... مصون دارند و زندگی شیرین و سالمی برای خود و فرزندان به ارمغان آورند. روش تحقیق در جمع آوری اطلاعات، توصیفی _ کتابخانه ای است.

واژگان کلیدی: خانواده، سیره، تربیت، حقوق، فرزندان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 1

تبیین موضوع.. 2

ضرورت و اهمیت موضوع.. 3

پیشینه تحقیق.. 4

سؤالات اصلی و فرعی.. 5

اهداف کلی و جزئی.. 6

فصل دوم: مفهوم شناسی

مفهوم نقش، جایگاه، شیوه و روش... 8

مفهوم تأثیر، وظایف، حقوق، سیره و سنت.. 9

مفهوم تربیت دینی، اخلاقیات، ارزش و هنجار. 10

مفهوم خانواده. 10

فصل سوم: تبیین نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های دینی به فرزندان

زمینه سازی برای انتقال ارزش های دینی به فرزندان.. 13

1.عوامل زمینه ساز پیش از تولد. 13

1-1- انتخاب همسر. 13

1-2- آداب مباشرت.. 14

1-3- تأثیر معنوی یا تأثیر در روح و روان فرزند. 14

1-4- تأثیر در صحت و سلامتی جسمی فرزند. 15

2. عوامل زمینه ساز پس از تولد. 15

2-1- گزینش نام شایسته. 15

2-2- آموزش فرزند. 16

2-3- تعلیم قرآن.. 17

2-4- آموزش نماز. 17

2-5- دعا برای نیک بختی کودک.. 18

2-6- عادت دادن فرزندان به دعا و ذکر. 19

فصل چهارم: بررسی نقش والدین در انتقال هنجارهای عاطفی به فرزندان

1.توجه به نیازهای اساسی کودک.. 21

1-1-محبت و عشق ورزیدن.. 21

1-2- تکریم و احترام کودک.. 22

آثار تربیتی احترام کودک.. 23

شیوه های تکریم و احترام فرزند. 23

عدم افراط در تکریم فرزند. 24

1-3-تقویت عزت نفس... 24

1-4-تقویت ارتباط کلامی.. 25

1-5-هدیه دادن.. 26

1-6-تشویق و تحسین.. 26

فصل پنجم: توضیح و شرح نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های اجتماعی به فرزندان

اهمیت تربیت اجتماعی.. 28

نقش پدر در تربیت اجتماعی.. 28

مسئولیت پذیری.. 29

آموزش مهارت مسئولیت پذیری.. 29

تهیه رزق حلال. 31

فصل ششم:بررسی نقش والدین در انتقال هنجار های اخلاقی

اهمیت تربیت اخلاقی.. 33

عامل بودن والدین.. 33

موعظه و راهنمایی.. 34

زمینه سازی برای حفظ عفت و نجابت و پرهیز از گناه. 35

راستی و صداقت.. 35

رفق و مدارا در تربیت.. 36

آثار تربیتی رفق و مدارا37

نتیجه گیری.. 38

فهرست منابع. 39


مطالب دیگر:
پروپوزال تزیینات معماری مسکونی ایرانمبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایرانویژگیها و شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلویزیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونیپاورپوینت آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرینپاورپوینت درد - pain - علوم پزشکیمبنا، ماهیت و اوصاف حقوقی سهامآثار حقوقی انتقال سهامانتقال سهام در شرکتهای تعاونیقراردادها و شرایط عمومی انتقال حقوقی سهامامکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور در آموزش پروش شهرستان ایوانغربعلل موثر در وصول مطالبات بانکیبررسی اثر بها سود بانکی بر تغییرات مطالبات معوق شبکه بانکی کشورارزیابی علل بر ازدیاد مطالبه های غیرجاری در نظام بانکی کشوراعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالیپروپوزال ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلاممبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلامپروپوزال بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادیمبانی نظری بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادیتشریح ماهیت قتل عمد و ارکان و مشارکت در آنزیبایی شناسی و بررسی تزیینات معماری بناهای ایرانتئوریهای محتوایی و رضایت شغلی و رابطه آن با رضایت شغلیتعیین رضایت شغلی و نظریه های آن با تاکید بر پیشینه آن و فاکتورهای جنیفرتئوریهای و سبکهای سنتی و نوین رهبری با مطالعه در مراکز دانشگاهیپروپوزال ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم