خرید اینترنتی فایل(تحقيق شباهت و تفاوت بين نقش اوليا و معلمان در تربيت فرزندان)

چكيـده فرد در خانواده متولد مي شود و والدين يا ديگر اعضاي خانواده از او مواظبت مي كنند . خانواده بر شكل گيري شخصيت فرد به عنوان عضوي از اجتماع ، موجودي متفكر و داراي شناخت تأثير زيادي دارد . نوع رفتار والدين در اعمال ، انديشه ها و احساسات فرزندان تأثتحقيق شباهت و تفاوت بين نقش اوليا و معلمان در تربيت فرزندان,نقش اوليا و معلمان,تربيت فرزندان,شباهت و تفاوت,تحقيق علوم اجتماعي,دانلود تحقيق,كار تحقيقي علوم اجتماعي|34010451|vlj34011554|وی اِل
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تحقيق شباهت و تفاوت بين نقش اوليا و معلمان در تربيت فرزندان

چكيـده
فرد در خانواده متولد مي شود و والدين يا ديگر اعضاي خانواده از او مواظبت مي كنند . خانواده بر شكل گيري شخصيت فرد به عنوان عضوي از اجتماع ، موجودي متفكر و داراي شناخت تأثير زيادي دارد . نوع رفتار والدين در اعمال ، انديشه ها و احساسات فرزندان تأثيرات عمده أي دارد . اگر فرد در خانواده أي رشد پيدا كند كه به مسائل تربيتي و روانشناسي آگاهي داشته باشند بدون شك بسياري از نيازهاي رواني و عاطفي فرزند در حين رشد جسماني او برآورده شده و چنين فردي در آينده در زندگي اجتماعي خود راحت تر و خيلي بهتر مي تواند با ديگران ارتباط خوبي بر قرار كند . مسائل تربيتي زيادي در رابطه با فرزندان وجود دارد كه والدين بايد به آنها توجه داشته و در تربيت فرزند خود آنها را به كار گيرند در اينجا به اختصار تعدادي از آنها را مورد توجه قرار داده ايم كه عبارتند از : توجه والدين به استعداد فرزندان خود زيرا خداوند انسان ها را با قابليت هاي متفاوتي آفريده است ، نيازهاي رواني جسماني و عاطفي فرزندان ،تشويق و تنبيه هات بجاي آنان ، مشاركت آنان در تصميمات و كارهاي گروهي براي اينكه در آينده فردي با اراده باشند و زير بار مشكلات زندگي كمر خم نكنند و بسياري از مسائل ديگر البته نبايد فراموش كرد كه ارتباط والدين با مدرسه براي تربيت و پرورش بهتر فرزندان امري مهم به شمار مي آيد كه والدين گرامي بايد به آن توجه كافي داشته باشند.فهـرست مطالب
مقدمه 1
شباهت و تفاوت بين نقش اولياء و معلمان 2
خانواده و تربيت فرزند 3
پدر و مادر بايد به استعداد و توانايي فرزند در فراگيري دروس توجه كنند 4
پدر و مادر بايد براي تعليم فرزندان خود طرح و برنامه داشته باشند 5
توجه پدر و مادر به نيازهاي رواني فرزندان خود 6
روابط افراد خانواده با يكديگر 7
ارتباط والدين با مدرسه 8
ارتباط نزديك والدين با فرزند 10
تشويق و تنبيه فرزندان 11
استفاده از روش اغماض در تربيت فرزند 12
آموزش فرهنگ كار كردن به فرزندان 13
سهيم كردن فرزندان در امور خانه 14
آموزش فرهنگ مطالعه به فرزندان 15
منابع و مآخذ 17


مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی🔥پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازی جلد اول🔥پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی🔥پاورپوینت تئوری حسابداری (2) اثر ولک ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان ترازنامه🔥پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک🔥پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک🔥پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک🔥پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری (1) اثر ولک تالیف دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک🔥پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک🔥پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک🔥پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک🔥پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی🔥پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی🔥پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی🔥پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی🔥پاورپوینت فصل نوزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف: دکتر شباهنگ🔥تحقیق تاثیر ورزش بر روح و روان🔥پاورپوینت فصل بیستم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ🔥پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ🔥پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ🔥پاورپوینت فصل شانزدهم تئوری حسابداری 2 شباهنگ🔥پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ🔥پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ (جلد دوم)🔥پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ🔥پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ (جلد دوم)